MTAyNHg3Njg,17250405_17250337

Ogólne mechanizmy biochemiczne uszkodzenia komórek

Niektóre z czynników uszkadzających, mają bardzo ściśle określony punkt działania. Np. Clostridium perfringens, bakteria beztlenowa, produkuje fosfolipazy atakujące fosfolipidy błon komórkowych. W licznych innych przypadkach dokładny początek działania uszkadzającego pozostaje …

Komórka

Uszkodzenie i śmierć komórki

Najistotniejsze dla przeżycia komórek, kiedy zostaną uszkodzone, jest: • zachowanie integralności błon komórkowych, • utrzymanie oddychania tkankowego (produkcja ATP), • utrzymanie syntezy białek, • zachowanie integralności aparatu genetycznego komórki. Niezależnie …