Kinetyna

  • stymuluje procesy naprawcze DNA,
  • przedłuża życie fibroblastów,
  • przyczynia się do przedłużania życia komórek,
  • jest silnym inhibitorem (blokerem) procesów oksydacji i glikozylacji białek i kwasów nukleinowych,
  • poprawia funkcje barierowe warstwy kolczystej,
  • tworzy związki kompleksowe z jonami miedzi – jest idealna w połączeniu z peptydem GHK-Cu i SOD,
  • nie powoduje skutków ubocznych ani podrażnień skóry.

Jak zwykle Colway wprowadza substancję ponadstandardową. Kinetyna jest nią jest z wielu powodów. Po pierwsze, na początku,  musimy Wam powiedzieć, że kinetyna nie rozpuszcza się w wodzie. Czyżby? A jednak nam się udało. Nam i nikomu innemu na Świecie!

KINETYNA (cytokina N-6-Furfuryloadenina) to jedyna substancja, która łączy ludzi… z roślinami! Jest to hormon wzrostu, który również występuje w ludzkim kodzie genetycznym. Stymuluje procesy naprawcze DNA, chroni przed promieniami UV i wolnymi rodnikami oraz zmniejsza nadmierną pigmentację. Poprawia strukturę skóry i powoduje, ze włókna kolagenowe i elastynowe odzyskują właściwą gęstość. Kinetyna stymuluje proliferację białek. Jako hormon wzrostu, podawana na skórę, jest swoistym boosterem mechanizmów syntezy peptydów.

Bardzo ważną rolą kinetyny jest zdolność do przedłużania życia fibroblastów. Z racji swej budowy chemicznej wykazuje powinowactwo z DNA, dzięki czemu stymuluje jego mechanizmy naprawcze. Wniosek? Kinetyna przyczynia się do przedłużania życia komórek, pomaga wygładzić skórę, poprawić jej koloryt oraz zmniejszyć zmarszczki powierzchniowe.

Kinetyna uznawana jest za silny inhibitor (bloker) procesów oksydacji i glikozylacji białek i kwasów nukleinowych. Jest silnym antyoksydantem, zarówno in vitro jak i in vivo, opóźnia procesy starzenia się ludzkich komórek w kulturach komórkowych in vitro. Kinetyna wpływa na wzrost i kształt komórek, tempo ich wzrostu, strukturę cytoszkieletu, syntezę makromolekuł i zawartość lipofuscyny.

Działa korzystnie na skórę, poprawia funkcje barierowe warstwy kolczystej, zmniejsza utratę wody przez naskórek (obniża TEWL) i poprawia koloryt skóry.

Kinetyna tworzy również związki kompleksowe z jonami miedzi, które są kofaktorem SOD – Dysmutazy Ponadtlenkowej.

Kinetyna nie powoduje skutków ubocznych ani podrażnień skóry, dlatego mogą ją bezpiecznie stosować nawet osoby o wrażliwej cerze.

Dysmutaza ponadtlenkowa

• chroni mitochondria, które wytwarzają niezbędną do życia energię ATP,
• likwiduje całkowicie stres oksydacyjny.

Dysmutaza ponadtlenkowa – SOD – Super Oxide Dismutase to kolejna substancja, która działa na poziomie komórkowym. SOD chroni wybitnie komórki przed degradacją DNA i RNA, a także degeneracją całych struktur komórkowych. To najszybszy ze wszystkich znanych ludziom enzym, eliminujący wolne rodniki tlenowe (Reaktywne Formy Tlenu RFT) z organizmu.

Wolne rodniki są niesparowanymi cząsteczkami – bardzo reaktywnymi. Rodniki z jednym elektronem dążą do sparowania z drugim rodnikiem. Jednak do takiego sparowania nie dochodzi. Rodniki zatem poszukują w swojej okolicy dowolnej cząsteczki, aby się sparować i inicjują tym samym cały łańcuch reakcji, w których przekazywane są elektrony. Reakcje rodników z DNA, białkami i lipidami, a zwłaszcza nagromadzanie się uszkodzonych biopolimerów, wywołują początek procesów degeneracyjnych, które w konsekwencji mogą prowadzić do rozwoju wielu chorób oraz starzenia się organizmu.

W organizmie przez całe życie dochodzi do ciągłego utleniania i redukcji. Stan równowagi utleniania się organizmu i jego zdolności do redukcji oksydacji nazywa się równowagą REDOX (Reducing Oxydation).

W pewnych sytuacjach poziom RFT może gwałtownie wzrosnąć, prowadząc do uszkodzenia struktur w komórkach. Zjawisko to nazywa się stresem oksydacyjnym. Komórki bronią się przed nim, zwiększając ekspresję enzymów, takich jak dysmutaza ponadtlenkowa, katalaza i peroksydaza.

Zmiany stężenia ozonu, wysoka i niska temperatura, UV, zanieczyszczenia, rozpad RNA, stres, afekt zanieczyszczonej atmosfery – to wszystko wywołuje stres oksydacyjny.

Niestety… również sama praca mitochondriów nie jest doskonała. Te małe fabryki energii, przekształcając tlen na energię chemiczną ATP – trójfosforan adenozyny – wywarzają produkty uboczne, którymi są właśnie wolne rodniki tlenowe. Dysmutaza pomaga chronić mitochondria przez samozniszczeniem. Ta rola dysmutazy jest nie do przecenienia. Dosłownie pomaga nam zachować zdrowie i dobry wygląd. Dysmutaza oczywiście chroni nie tylko skórę – działa na przestrzeni całego organizmu.

Co jeszcze powinniście o niej wiedzieć? Dysmutaza jest najsilniejszym przeciwutleniaczem na świecie. Nie ma żadnej innej substancji, która tak skutecznie potrafi zamknąć niesparowane wiązania tlenowe O2- , O2, HO2, i najgorszą formę OH-.

Wewnątrz organizmu jest to bardzo skuteczne i – przede wszystkim – możliwe, ale na skórze dochodzi ciągle do nadmiernego utleniania i nigdy nie ma idealnej równowagi REDOX. RFT doprowadzają do mutacji komórek (lipidów, białek i DNA), te przekazują niewłaściwe sygnały sąsiadującym komórkom, komórki również mutują swoje bardzo delikatne łańcuchy DNA ,wywołując ich błędne działanie. Komórka traci wodę, obkurcza się, rozpada się DNA, jądro komórki się kondensuje, komórka traci kontakt z podłożem i na jej powierzchni powstają różne wypustki. Wolne rodniki przekazują błędne informacje do komórek sąsiadujących i następuje ich autodestrukcja, czyli przyspieszona apoptoza.

Ostatecznymi skutkami działania wolnych rodników tlenowych w komórkach organizmu są: mutacje, metaboliczne dysfunkcje, starzenie. Co gorsza podczas ataku RFT dochodzi do deficytu energetycznego w komórce, a to może prowadzić do zmian nowotworowych.

Reakcja, w której dochodzi do tworzenia OH-, a tak naprawdę -OH (reakcja Fentona lub Habera-Weissa) wygląda tak O2 → O2• → H2O2 → •OH → H2O i jest egzotermiczna, więc wydziela energię cieplną w postaci promieniowania nadfioletowego (wydziela się kwant energii). Jeśli jakaś cząsteczka zaabsorbuje ów kwant, następuje przegrupowanie się elektronów i powstaje tlen trypletowy. Z kolei tryplety powodują powstawanie tlenu singletowego.

Stres oksydacyjny w komórce to przesunięcie równowagi utleniania i redukcji w stronę utleniania.
Bez tlenu nie mogłoby istnieć życie w obecnej formie. Jednak ten, niezbędny dla żywych komórek pierwiastek, może być źródłem reaktywnych form tlenu (RFT).

Dysmutaza nadtlenkowa jest po to, aby skutecznie i bezpiecznie dezaktywować wszystkie RFT. Powoduje ona zmniejszenie, a nawet likwidację stresu oksydacyjnego. Dysmutaza jest pierwszą linią obrony całego organizmu przed wolnymi rodnikami. To najsilniejsza broń na świecie przeciwko tym agresywnym cząsteczkom tlenu.