DNA i RNA

Nissei Bio – nasz japoński dostawca natywnego ekstraktu z mleczu łososia – opatentował unikalną technologię oczyszczania kwasów nukleinowych ze wszelkich niepożądanych substancji i zanieczyszczeń, uzyskując zawartość kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) na poziomie 70%, bardzo bogatego w protaminę i histony.

Ekstrakt pozyskiwany z mleczu łososia to substancja, która niesie w sobie pełną informację genetyczną – wzorzec-matrycę białek, które uruchamiają replikację struktury skóry, aktywują komórki, działają silnie antyoksydacyjnie, chroniąc komórki przed reaktywnymi formami tlenu. Osłaniają przed niszczycielskimi toksynami, takimi jak: dioksyny, benzopiren i setki innych zanieczyszczeń, które docierają do naszej skóry  z powietrza, a nawet takich, które organizm sam wytwarza (jako skutki uboczne różnych procesów). Toksyny negatywnie wpływają na podwójną spiralę genotypu, niszcząc jego strukturę. Kwasy DNA i RNA stanowią filtr dla toksyn, chroniąc nasz ustrój komórkowy.

DNA i RNA rozszerzają naczynia obwodowe, udrożniają krążenie, a tym samym dotleniają komórki. To bardzo ważne, ponieważ niedotlenienie komórek jest groźne i kancerogenne. W niedotlenionych komórkach procesy, które powinny zachodzić, są zakłócane, zmniejsza się kwasowość cytoplazmy – a to  doskonałe środowisko dla beztlenowców, jakimi są komórki rakowe.

Kwasy nukleinowe poprawiają metabolizm lipidów. Zaburzenie tego procesu prowadzi do atopowego zapalenia skóry oraz do nieprawidłowego funkcjonowania bariery lipidowej, czego konsekwencją jest suchość skóry.

Bardzo ważną rolą DNA jest zwiększenie syntezy naszej energii chemicznej ATP (trójfosforan adenozyny nukleotydu, który odpowiada za przekazanie niezbędnej energii m.in. do podziału komórki i przeróżnej biosyntezy; bez energii te procesy nie zachodzą).

Kolejną rolą DNA + RNA jest regulacja cholesterolu, a konkretnie zwiększenie HDL i zmniejszenie LDL. Co to oznacza dla naszej skóry? Cholesterol stanowi jeden z ważniejszych elementów spoiwa, tworzącego strukturę ciekłych kryształów i wypełniającego przestrzenie międzykomórkowe warstwy rogowej. Wysoki poziom HDL jest korzystny. Jego obecność obniża TEWL (Transepidermal water loss) i – powstrzymując w naturalny sposób ucieczkę wody – zabezpiecza skórę przed nadmiernym wysuszeniem. Firma Nissei Bio wykonała wiele badań, z których wynika, że kwasy te odgrywają ważną rolę w poprawianiu stanu skóry.

poprawiają-1 poprawiają-2