Komórka

Uszkodzenie i śmierć komórki

Najistotniejsze dla przeżycia komórek, kiedy zostaną uszkodzone, jest: • zachowanie integralności błon komórkowych, • utrzymanie oddychania tkankowego (produkcja ATP), • utrzymanie syntezy białek, • zachowanie integralności aparatu genetycznego komórki. Niezależnie …